Głojsce

W Głojscach dobry odbiór 1 i 2 programu TVP.

przekaźnik radiowo-telewizyjny Przekaźnik radiowo-telewizyjny na Wzgórzu 534

W Gminie Dukla powstała na przełomie października i listopada 2008 r. kolejna stacja retransmisyjna 1 i 2 programu Telewizji Polskiej zlokalizowana na wieży telekomunikacyjnej Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego na Wzgórzu 534.

Jakość odbioru 1 i 2 programu Telewizji Polskiej, emitowanych ze stacji przekaźnikowej w Suchej Górze nie była najlepsza. Po uzyskaniu wyników pomiarów sygnałów telewizyjnych w wybranej lokalizacji na Wzgórzu 534 i otrzymaniu rezerwacji kanału TV, inwestycja, której koszt wyniósł 73 500 zł została zrealizowana.

Mieszkańcy Głojsc oraz pobliskich miejscowości powinni uzyskać lepszy sygnał, po skierowaniu swoich anten na przekaźnik na Wzgórzu 534 w Teodorówce i ustawieniu w odbiornikach telewizyjnych odpowiednio

Oprócz nowopowstałej stacji na terenie Gminy Dukla działają dwie stacje retransmisyjne - przekaźniki telewizyjne zlokalizowane w miejscowościach Posada Jaśliska i Tylawa. (źródło: www.dukla.pl)