Głojsce

Stara szkoła.

W tym roku we wrześniu mija dwadzieścia lat od dnia, gdy w obecnym budynku szkoły odbyła się pierwsza lekcja. Dla przypomnienia nieodległej historii kilka słów o „starej szkole”.

Budynku tzw. starej szkoły już nie ma. Był usytuowany na działce, gdzie obecnie stoi Dom Ludowy. Był to drewniany budynek, budowany w latach 1930-1933, o dachu dwuspadowym, krytym blacha i dachówką. Szkoła znajdowała się na działce o dużym spadku. Poniżej szkoły rosła lipa, której dziś też już nie ma.

W latach powojennych do tego budynku dobudowano od strony południowej jedną klasę. Następnie, w latach pięćdziesiątych mieszkańcy Głojsc dobudowali nową część – na betonowym fundamencie budynek z cegły, pokryty dachem czterospadowym. W dobudówce umieszczono dwie klasy i korytarz na parterze, natomiast na piętrze wykonano mieszkania dla nauczycieli.

Po roku 1960 szkoła w Głojscach dysponowała pięcioma salami lekcyjnymi, pokojem nauczycielskim i mieszkaniem dla kierownika szkoły. Na piętrze budynku murowanego mieściły się dwa mieszkania dla nauczycieli. W ostatnich latach funkcjonowania szkoły mieszkania na piętrze zamieniono na sale lekcyjne - mieściła się tam między innymi „zerówka”.

W budynku brakowało jednak instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej. Pomieszczenia ogrzewane były przez piece kaflowe. Ubikacje znajdowały się na zewnątrz budynku. Pomimo wykonywanych remontów stan budynku pogarszał się: zwłaszcza ściany od podwórza, stropów, dachu. W tych warunkach nauka była trudna.

Pod koniec roku 1977 mieszkańcy, mając na uwadze dobro młodego pokolenia, poprawę warunków nauczania i wychowania młodzieży, podjęli decyzję o budowie szkoły na nowej parceli.

Stara szkoła. Fot. P. Tekielski 1983r. Stara szkoła. Fot. P. Tekielski 1983r.

Powołano Społeczny Komitet Budowy Szkoły w Głojscach, w jego składzie było dwadzieścia osób. Komitet doprowadził do spotkania z ówczesnym naczelnikiem Miasta i Gminy Dukla – spotkanie odbyło się w dniu 21.02.1978 roku. Spisano notatkę z narady koordynacyjnej w sprawie przygotowań do budowy szkoły w Głojscach. Społeczny Komitet Budowy Szkoły zobowiązany był do

Ponadto Komitet zobowiązany był dostarczyć siłę fachową do wykonania wszelkich prac budowlano-montażowych. Społeczny Komitet Budowy Szkoły w Głojscach zaproponował, aby stary budynek szkoły przeznaczyć na cele gospodarcze wsi.

Budynek starej szkoły początkowo z braku innego lokalu był wykorzystywany jako „dom ludowy”. Po podjęciu decyzji o budowie nowego Domu Ludowego drewnianą część szkoły rozebrano, wznosząc w tym miejscu mury nowego budynku. Na podwórzu, na którym przed dwudziestu laty spędzali przerwy uczniowie dziś znajduje się sala taneczna. Część murowaną „starej szkoły” zaadoptowano do nowopowstałego Domu Ludowego. Od 2005 r. na piętrze tej części budynku funkcjonuje Ośrodek Zdrowia „Medicus”.

Od dwudziestu lat dzieci i młodzież z Głojsc oraz pracujący tu nauczyciele korzystają z nowoczesnej szkoły. Duże, jasne, przestronne sale lekcyjne i hole, nowoczesne i estetyczne wykończenie wnętrz to cechy nowego budynku. Rozpoczęto budowę Sali gimnastycznej, która miejmy nadzieję wkrótce będzie zakończona.
Czytaj "Sala gimnastyczna".

Bibliografia: „Horyzonty” nr 3(8)/98, str.13.