Głojsce

Ukazała się książka „Stary Żmigród w średniowieczu” Daniela Nowaka

Stowarzyszenie Wspólna Szkoła w Głojscach - laureat Podziel się posiłkiem

22 maja 2014 roku ukazała się książka „Stary Żmigród w średniowieczu”. Opracowanie autorstwa Daniela Nowaka zostało wydane przez Wydawnictwo Ruthenus z Krosna.

Pomysł napisania książki poświęconej historii Starego Żmigrodu narodził się w dziesiątą rocznicę wydania wcześniejszej pracy „Historia Starego Żmigrodu”, która ukazała się w 2001 roku (Wydawnictwo Roksana-Krosno). Początkowo zamiarem Autora była rozszerzona i poprawiona jej wersja. Jednak w miarę upływu czasu i gromadzenia coraz to nowszych informacji zaistniała potrzeba podzielenia historii tej miejscowości na kilka okresów dziejowych. Pierwszy z nich dotyczy średniowiecza i obejmuje historię grodu, wioski i parafii oraz należących do parafii wiosek: Siedlisk, Leszczyn (już nieistniejących), Łysej Góry i Głojsc. W książce wiele uwagi poświęcono też Nowemu Żmigrodowi.

Dla mieszkańców i sympatyków Głojsc na pewno ważną informacją jest, że Daniel Nowak w swym nowym opracowaniu ciekawie i barwnie opisuje średniowieczne dzieje także naszej wioski. Zainteresowani nabyciem tej znakomitej książki powinni spieszyć się z zakupem, ponieważ nakład szybko topnieje i prawdopodobnie wkrótce pozycja będzie niedostępna. Kto nie zdąży, a chciałby wzbogacić swą bibliotekę być może będzie musiał liczyć na ewentualny dodruk.

Książkę można zakupić na stornie wydawnictwa www.ruthenus.com.pl

Kontakt do Autora: daniellonowak@wp.pl

Recenzja przedwydawnicza książki autorstwa ks. dr Sławomira Zycha z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego:

„Mimo upływu lat i pojawienia się na mapie Podkarpacia nowych szkół wyższych, kształcących młodych adeptów historii, miejscowości regionu jasielskiego nie doczekały się wielu solidnych opracowań. Dla większości podstawowym źródłem informacji pozostaje książka ks. Władysława Sarny Opis powiatu jasielskiego (Jasło 1908). Wyjątkiem od tej reguły jest niewątpliwie Stary Żmigród – miejscowość o ciekawej i nieco zapomnianej historii, stolica średniowiecznego terytorium. Jej mieszkaniec – Daniel Nowak już jako uczeń jasielskiego II Liceum Ogólnokształcącego im. ppłk. Józefa Modrzejewskiego opublikował książkę Historia Starego Żmigrodu (Krosno 2001). Powstała ona głównie w oparciu o dokumenty i akta miejscowe, m. in. z Archiwum Parafialnego oraz relacje ustne mieszkańców. Obecnie oddaje do rąk czytelników opracowanie o swojej rodzinnej wsi w okresie średniowiecza.

Autor recenzowanej książki jest co prawda prawnikiem z wykształcenia, jednak dzięki zamiłowaniu do historii, stworzył interesujące dzieło. Warto zaznaczyć, że prawnicy są niejednokrotnie dobrymi historykami, świadczy o tym choćby osoba ks. dra Jana Kwolka, twórcy Archiwum (Archi)diecezjalnego w Przemyślu i autora cenionych do dziś opracowań.

Książka opiera się na solidnej podstawie źródłowej. Autor przeprowadził kwerendę w pięciu archiwach, w tym dwóch zagranicznych (Wiedeń, Lwów), a swoje ustalenia wzbogacił szerokim wachlarzem źródeł drukowanych i opracowań. Książka napisana jest barwnym językiem, łatwa w odbiorze i zrozumiała dla osób chcących poznać dzieje swej „małej ojczyzny”. Jestem przekonany o naukowych i poznawczych walorach opracowania p. Daniela Nowaka. Żywię nadzieję, że Autor będzie rozwijał swoją pasję historyczną i doskonalił warsztat, co zaowocuje zapewne ciekawymi publikacjami”.

Ks. dr Sławomir Zych. Lublin – Osiek Jasielski, 31 marca 2014 r.