Głojsce

Nowe nabory wniosków z PROW - szansa na nowe miejsca pracy na wsi

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Logo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Jeszcze we wrześniu ruszą dwa nabory wniosków o przyznanie pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na tworzenie nowych miejsc pracy na wsi.

Od 27 września rozpocznie się nabór wniosków o wsparcie z działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Rolnik, który ma zamiar utworzyć dodatkową działalność gospodarczą, czy uzyskać dodatkowe źródło dochodu, może uzyskać taką pomoc do wysokości 100 tys. zł. Pomoc z tego działania przeznaczona jest dla rolników, ich współmałżonków lub domowników ubezpieczonych w KRUS, którzy planują rozpoczęcie działalności innej niż rolnicza. Wystarczy być ubezpieczonym w KRUS przez okres przynajmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy.

Od 26 września do 7 października 2011 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Beneficjenci – firmy funkcjonujące na Podkarpaciu, mikroprzedsiębiorstwa, czyli te, które zatrudniają poniżej 10 pracowników, mogą ubiegać się o pomoc na dofinansowanie utworzenia nowych miejsc pracy. Za każde utworzone miejsce pracy można otrzymać 100 tys. zł dofinansowania. Jest to zwrot 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Maksymalny poziom pomocy to 300 tys. zł.Dla Podkarpacia przeznaczono w tym programie 208 mln zł, co oznacza możliwość utworzenia 2 tys. miejsc pracy.

Informacje dostępne między innymi na stronach: Kraina Nafty oraz na stronach ARiMR.