Głojsce

Szczepienie lisów przeciw wściekliźnie

Lis Lis

Od 14 do 23 kwietnia planowana jest na terenie Podkarpacia akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Szczepionka przeciw wściekliźnie zrzucana będzie z samolotów na terenie lasów, pól, pastwisk i nieużytków rolnych. W okresie wykonywania szczepień i dwóch tygodni po zrzuceniu szczepionki zalecane jest unikanie wchodzenia bez potrzeby na teren lasu, zachowywanie ostrożności w czasie pobytu na polach i terenach przyleśnych oraz w wąwozach i jarach. Nie należy w tym okresie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy zaleca się prowadzić na smyczy i w kagańcu.

Szczepionka umieszczona jest w brązowych kostkach o wymiarach zbliżonych do pudełka zapałek. Kostka wydaje specyficzny zapach, który lisy wyczuwają z odległości ok. 800 metrów. Zawiera ona w środku pojemnik z płynną szczepionką, której działanie uodparniające skierowane jest wyłącznie na lisy. Nie należy przynęt podnosić ani dotykać, a tym bardziej rozłamywać. Przynęty, które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisy. Znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu człowieka poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa. W razie kontaktu ze szczepionką należy dokładnie przemyć te miejsca wodą z mydłem oraz niezwłocznie zgłosić się do najbliższego ośrodka zdrowia lub do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Do najbliższego lekarza weterynarii należy zgłosić również kontakt zwierząt domowych ze szczepionką w celu poddania zwierzęcia obserwacji.

Lis jest zwierzęciem dziko żyjącym, które jest najbardziej podatne na wirus wścieklizny. Badania dowodzą, że regularne szczepienia zmniejszają ryzyko wystąpienia zachorowań. Szczepienie przeciw wściekliźnie zmierza nie tyle do ochrony lisa, co do ochrony człowieka przed wystąpieniem tej groźnej, zakaźnej choroby odzwierzęcej.