Głojsce

"Nowy zawód - nowe jutro" - szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa

Od 1 czerwca 2011 roku Przemyska ARR S.A. realizuje projekt „Nowy zawód - nowe jutro” - szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w dwóch edycjach (07.2011 i 01.2012) w pięciu miastach: Przemyśl, Rzeszów, Mielec, Krosno, Stalowa Wola. Terminy składania formularzy rekrutacyjnych będą podane do wiadomości na stronie internetowej PARR S.A. – www.parr.pl, a także w prasie lokalnej i regionalnej.

Oferowane będą szkolenia z zakresu:

Szczegóły: PARR