Głojsce

Uczniowski Klub Sportowy „BESKID” w Głojscach

piłka

Uczniowski Klub Sportowy „BESKID” jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Głojscach oraz ich rodziców i nauczycieli. Zebranie założycielskie odbyło się 8 października 2010r. Formalnie decyzją starosty Uczniowski Klub Sportowy „BESKID” zaczął istnieć 29 października 2010 r. Obecnie UKS skoncentrowany jest na pozyskiwaniu sprzętu oraz środków finansowych potrzebnych do funkcjonowania klubu.

Cele klubu:

Dane kontaktowe:

Uczniowski Klub Sportowy „Beskid” w Głojscach
Głojsce, ul. Szkolna 7
38-450 Dukla
NIP: 684-261-07-42
REGON: 180629280
Numer konta: 84 8642 1096 2010 9606 6728 0001