Głojsce

Rząd planuje opóźnić budowę drogi S-19

Droga krajowa nr 9 - odcinek w Zboiskach Droga krajowa nr 9 - odcinek w Zboiskach
Polski fragment planowanej Via Carpatia Polski fragment planowanej Via Carpatia

Przed rokiem 2013 nie pojedziemy do Rzeszowa drogą ekspresową – wszystko wskazuje na to, że plan budowy drogi S-19 zostanie zrealizowany z opóźnieniem.

Droga ekspresowa S-19 (od Barwinka, przez Rzeszów, Lublin, Białystok do przejścia granicznego z Białorusią w Kuźnicy Białostockiej) w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012 była inwestycyjnym priorytetem. Program przyjął rząd PiS w 2007 roku. Obecnie Ministerstwo Infrastruktury wycofuje z programu budowy dróg około 100 inwestycji, przesuwając ich realizację w czasie na przyszłość.

Projekt Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 przesuwa budowę drogi ekspresowej S-19 na termin po roku 2013 - w poprzednim obok S-3 była najpilniejszym zadaniem do zrealizowania. Konsultacje społeczne w sprawie nowego projektu potrwają do 27 grudnia, z dużym prawdopodobieństwem zostanie przyjęty. Pocieszające jest to, że wg nowego planu inwestycja ma być zrealizowana przed rokiem 2015. Do 2013 powstaną jedynie te odcinki drogi S-19, które już są w realizacji: odcinek rzeszowski (Stobierna-Rzeszów) oraz Międzyrzec Podlaski-Lubartów, obwodnica m. Kock i Woli Skromowskiej.

Podkarpacka droga ekspresowa S-19 to część wielkiego przedsięwzięcia – Via Carpatia. Ten międzynarodowy szlak ma być gotowy za 10 lat. Będzie przebiegać przez 7 europejskich państw. Via Carpatia połączy port w litewskiej Kłajpedzie z portem w greckich Salonikach. Rumuńska odnoga tej trasy dotrze do portu w Constancy nad Morzem Czarnym. Paneuropejska droga przetnie siedem państw Europy wschodniej i południowej.

Długość polskiego odcinka Via Carpatia to 683 km, których budowa ma kosztować 35 mld zł (budowa 161 km podkarpackiego odcinka ma pochłonąć około 15 miliardów złotych). Przedstawiciele 7 państw liczą na sfinansowanie tej inwestycji z unijnego budżetu na lata 2013 – 2020. Projekt zakłada połączenie już istniejących tras, z rozbudową tych odcinków, które wymagają dostosowania ich do standardów drogi międzynarodowej.

Inicjatywa budowy wyszła od strony polskiej. W 2006 roku w Łańcucie, przedstawiciele Polski, Litwy, Słowacji i Węgier podpisali tzw. Deklarację Łańcucką o wspólnej budowie Via Carpatia. Dwa lata później udział w przedsięwzięciu zadeklarowali Rumuni, Bułgarzy i Grecy.

Via Carpatia ma stanowić alternatywny szlak transportowy wzdłuż granicy wschodniej UE i do Azji, krzyżujący się z korytarzami prowadzącymi z Europy Zachodniej do Rosji. Szlak ten łączyłby się przez porty Morza Czarnego z Korytarzem Transportowym Europa - Kaukaz - Azja.