Głojsce

Sukces przeciwników budowy farmy wiatrowej Kobylany

Miernik siły wiatru. Maszt do pomiaru wiatru - widok od szosy.
Miernik siły wiatru z panoramą Głojsc. Miernik siły wiatru - w tle Głojsce i Góra Cergowa.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie postanowiło wszcząć z urzędu postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Gminy Dukla, dotyczącej ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia p.n "Budowa farmy wiatrowej Kobylany 30 MW oraz linii kablowej i teletechnicznej wyprowadzającej moc z farmy do GPZ Iwonicz FW".

Kolegium Odwoławcze w Krośnie wydało postanowienie, po zapoznaniu się z wnioskiem Stowarzyszenia na rzecz Praworządności i Ochrony Środowiska w Łysej Górze, o stwierdzeniu nieważności decyzji Burmistrza Gminy Dukla z dnia 20 sierpnia 2008 roku. Postanowienie jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu.

Stowarzyszenie na Rzecz Praworządności i Ochrony Środowiska w Łysej Górze zostało założone w ubiegłym roku. Jako mieszkańcy Łysej Góry i Głojsc byliśmy lekceważeni w urzędach, gdy staraliśmy się uzyskać konkretne informacje lub dokumenty. - pisze Grzegorz Konieczka ze Stowarzyszenia. Szczególnie w Dukli, która jako że większość turbin lokowanych jest w tej gminie, przejęła wiodącą rolę i wydała decyzję środowiskową. Dopiero gdy jako Stowarzyszenie interweniowaliśmy w Urzędach i Ministerstwach, zaczęto nas traktować serio. Efektem naszych starań jest m.in. wniosek o unieważnienie w/w decyzji, który pomimo protestu Burmistrza Gminy Dukla jest rozpatrywany w SKO Krosno. Ponadto w Urzędzie Marszałkowskim toczy się postępowanie o unieważnienie pozwolenia na budowę (dla turbin lokowanych w starostwie jasielskim).

Negatywne skutki budowania wiatraków na terenach cennych przyrodniczo, w miejscach gdzie krajobraz jest jednym z największych atutów dla rozwoju agroturystyki, są oczywiste. Temat ten jest szeroko opisany na portalu stopwiatrakom.eu - podkreśla Grzegorz Konieczka.

Farma wiatrowa Kobylany ma składać się z 15 turbin o mocy jednostkowej 2 MW każda. Budowa turbin planowana jest w trzech lokalizacjach - jeden zespół złożony z dziewięciu turbin oraz dwa zespoły po trzy wiatraki. Pierwszy zespół położony jest na północ od drogi Wietrzno - Toki, pomiędzy miejscowościami Kobylany i Nienaszów (lokalizacja Kobylany). Średnia odległość pomiędzy turbinami wynosi ok 350m. Kolejne lokalizacje położone są pomiędzy miejscowościami Głojsce i Łysa Góra na północ od drogi Dukla - Gorlice (Nowy Żmigród) (lokalizacja Głojsce) oraz na wschód od miejscowości Draganowa (lokalizacja Draganowa). Dla lokalizacji Draganowa odległość między turbinami to 500 metrów.

Poziom hałasu emitowanego przez wiatrak to maksymalnie 110 dB. Turbiny instalowane będą na masztach o wysokości 70 - 100m. Całkowity ciężar konstrukcji to maksymalnie 365 ton. Projektowane turbiny wyposażone zostaną w trójpłatowy wirnik (rotor) o średnicy 80 - 90m i mają się obracać z maksymalną prędkością 19 obrotów na minutę.

Nadesłał: Grzegorz Konieczka