Głojsce

Warto zobaczyć

Wzgórze Franków – panorama Beskidu Dukielskiego.

panorama Panorama ze wzgórza - w tle Góra Cergowa
droga Droga z Iwli na Wzgórze 534
Głojsce Głojsce widziane ze Wzgórza 534

Miejscem nieodległym od Głojsc, z którego rozpościera się przepiękna panorama Beskidu Dukielskiego, jest Wzgórze Franków (534 m). W czasie walk o Przełęcz Dukielską we wrześniu 1944 roku miało ono strategiczne znaczenie (umożliwiało obserwację i ostrzeliwanie pola walki), toczyły się o nie zażarte boje - patrz rys historyczny. Na sam szczyt można wejść pieszo lub nawet wjechać samochodem. Są dwie możliwości dotarcia do szczytu – zjeżdżając z drogi głównej w Teodorówce lub w Iwli.

Lepszym rozwiązaniem w przypadku wycieczki samochodem wydaje się wjazd od strony Teodorówki. W Teodorówce jadąc od Głojsc skręca się w lewo (na wysokości zjazdu w prawo w kierunku zakładu kontroli pojazdów). Jadąc prosto pod górkę dojeżdża się do rozjazdu – należy skręcić w lewo. Praktycznie do samego szczytu droga jest asfaltowa, utwardzona żwirem jedynie na końcowym odcinku. Widok ze szczytu piękny i niepowtarzalny – wyraźnie widać Głojsce otoczone malowniczymi wzgórzami. Wrócić do Głojsc można tą samą drogą lub dla odmiany zjechać do Iwli – zjeżdżając ze szczytu należy wówczas skręcić w lewo – droga jest utwardzona żwirem, jedynie w końcowym odcinku asfaltowa.

Krzyż na Górze Grzywackiej KSMowicze na Górze Grzywackiej

Góra Grzywacka (567 m n.p.m.). Krzyż na Górze Grzywackiej.

To ciekawe dla turysty i pielgrzyma miejsce. Znajduje się w niewielkiej odległości od Głojsc.

Na szczycie Góry Grzywackiej wznosi się stalowa wieża z tarasem widokowym, a na niej Milenijny Krzyż Papieski, upamiętniający wędrówki Karola Wojtyły po Beskidzie Niskim. Przy dobrej widoczności z tarasu wieży można podziwiać rozległą panoramę Beskidu Niskiego. Na południowym stoku Góry Grzywackiej, na długości 2,5 km, przy różnicy poziomów około 250 m, wzdłuż krętej polnej drogi rozmieszczone są stacje Drogi Krzyżowej oraz kaplica Zmartwychwstania Pańskiego. Kształt artystyczny stacji nawiązuje do tradycji i kultury, krajobrazu oraz historii tego regionu.

Na szczyt góry można dostać się na kilka sposobów.

Szlak czerwony
Kąty – Grzywacka Góra (567 m n.p.m.) – Łysa Góra (641 m n.p.m.) – Polana (651 m n.p.m.) – Chyrowa – Pustelnia Św. Jana z Dukli.

Odrzykoń – ruiny gotyckiego zamku rycerskiego Kamieniec

Jeśli ktoś ma ochotę przenieść się w czasy średniowiecznych rycerzy, może wybrać się do położonego nieopodal Głojsc Odrzykonia (samochodem ok. 40 minut).

Bardzo efektowne ruiny zamku w Odrzykoniu leżą na skalistym wzgórzu na wysokości 452 m ok. 10 km na północ od Krosna. Dookoła rozciąga się malowniczy krajobraz, niedaleko stąd też do rezerwatu przyrodniczego "Prządki" z zadziwiającymi formami skalnymi. Kilka skałek można zobaczyć przy samym zamku. Jedna z nich (przy wejściu) nazwana została "Strażnicą".

Pierwsze informacje o murowanym zamku w Odrzykoniu pochodzą z okresu panowania Kazimierza Wielkiego, konkretnie z roku 1348. Był on wtedy własnością królewską. Mimo że na przestrzeni dziejów zamek ulegał wielu przebudowom i rozbudowom to jednak zachował do dzisiaj kilka pierwotnych, gotyckich elementów. Przez długi okres czasu podzielony był na dwie części będące w posiadaniu różnych właścicieli. Jedną stanowił zamek górny z przedzamczem zachodnim, drugą zamek średni z przedzamczem wschodnim. Okres świetności Kamieńca przypada na wiek VI i VII kiedy to przebywali tu m.in. król węgierski Jan Zapoyla i przywódca ideowy arian Faust Socyn.

Zamek w Odrzykoniu Zamek w Odrzykoniu. Fot.: zamki.res.pl

Obecnie wejście znajduje się od strony wschodniej, ponieważ jest ona lepiej zachowana. Widać pozostałości zamkowych budynków, w tym kaplicy.

Znajduje się tu też niewielkie muzeum z militariami i eksponatami związanymi z historią warowni.

Z przedzamcza roztacza się piękny widok na mury zamku górnego oraz na okolicę. Na zamku górnym znajduje się też pomnik Tadeusza Kościuszki z XIX wieku postawiony w setną rocznicę insurekcji.

"Zemsta" Aleksandra Fredry. Odrzykoński zamek był miejscem wydarzeń, na kanwie których powstała jedna z najlepszych polskich komedii - "Zemsta" Aleksandra Fredry. W 1828 r. poeta ożenił się z Zofią Skarbkową z Jabłonowskich, która w posagu wniosła połowę tego zamku. Przeglądając stare dokumenty znalazł on akta procesowe spierających się o mur graniczny szlachciców: Skotnickiego i Firleja. Na ich bazie powstała "Zemsta".

Oczywiście w Głojscach i okolicach jest więcej ciekawych miejsc, toteż artykuł będzie rozwijany. Zachęcam użytkowników do pomocy w jego uzupełnianiu. Materiały można przesyłać na maila admin(małpa)glojsce.pl albo wrzucić na forum, skąd będę przenosił je do odpowiednich sekcji witryny.