Głojsce

Wiatraki na horyzoncie

Wzgórze 534 Wiatraki, fot. Bogusław Szczurek

Burmistrz Dukli rozpoczął procedurę udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni wiatrowych w miejscowości Iwla". Przedsięwzięcie obejmuje działkę nr 378 położoną w Iwli. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek P.U. MELBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu ul. Opawska 12/4. Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia przez Burmistrza Dukli każdy ma prawo do składania uwag i wniosków. Z dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Dukli pok. Nr 12 od dnia 23 stycznia do 10 lutego 2012 roku. W tym terminie można składać uwagi i wnioski do tego przedsięwzięcia w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub drogą elektroniczną na adres: eko@dukla.pl.

Źródło: edukla.pl