Głojsce

Wizytacja kanoniczna – ks. biskup Edward Białogłowski w Głojscach

W ubiegły piątek 28.V.2010 gościliśmy w naszej parafii księdza biskupa Edwarda Białogłowskiego, który przeprowadzał wizytację kanoniczną – w życiu Głojsc to ważne wydarzenie.

Ksiądz biskup spotkał się z dziećmi i gronem pedagogicznym Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Głojscach. Ponadto Ks. Bp Edward Białogłowski spotkał się z parafialnymi grupami duszpasterskimi. Ważnym punktem wizytacji biskupiej były też odwiedziny chorych. Po południu odbyła się uroczysta Msza Święta, podczas której biskup udzielił sakramentu bierzmowania.

Wizytacja biskupia w diecezji jest czynnością apostolską. Ukazuje ona, że biskup jest fundamentem i znakiem jedności Kościoła diecezjalnego. Wizytacja stanowi także okazję do pogłębienia kontaktów ks. biskupa z duszpasterzami i wiernymi oraz różnymi wspólnotami modlitewnymi i apostolskimi działającymi w parafii.

Ojciec Święty Jan Paweł II w posynodalnej Adhortacji Apostolskiej „Pastores gregis”, docenił wielką wagę wizyty pasterskiej nazywając ją „autentycznym czasem łaski i szczególnego, a nawet jedynego w swoim rodzaju momentu w zakresie spotkania i dialogu biskupa z wiernymi”.

Wizytacja pasterska jest jakby duszą biskupiego posługiwania i rozszerzeniem duchowej obecności biskupa pomiędzy wiernymi. To właśnie w takich chwilach najbardziej zbliża się do swojego ludu w sprawowaniu posługi słowa, uświęcania i pasterskiego przewodzenia, wchodząc w bardziej bezpośredni kontakt z niepokojami i troskami, radościami i oczekiwaniami ludzi, mogąc ofiarować każdemu słowo nadziei.