Głojsce

Wybory samorządowe 21 listopada 2010 - informacje

21 listopada 2010 roku będzie ważnym dniem dla naszej społeczności. Wybierzemy swojego reprezentanta w radzie gminy oraz sołtysa, będziemy też głosować na burmistrza i reprezentantów w powiecie oraz sejmiku wojewódzkim.

Wybrane osoby przez najbliższe cztery lata decydować będą o tym, co będzie się działo w naszej małej Ojczyźnie.

W przeciwieństwie do wyborów prezydenckich i parlamentarnych można głosować tylko w miejscu swojego zamieszkania. Do głosowania należy zabrać ze sobą dowód tożsamości.

W lokalu wyborczym (w przypadku naszej miejscowości jest to tradycyjnie budynek Zespołu Szkół Publicznych w Głojscach) każdy otrzyma cztery karty do głosowania w wyborach: do rady gminy, rady powiatu, sejmiku wojewódzkiego, na burmistrza, ponadto w innej sali - kartę do głosowania na sołtysa. Na każdej z kart do głosowania zawsze jest umieszczona zwięzła informacja o sposobie głosowania. Aby głos był ważny należy postawić w kratce obok nazwiska znak „X”.

Lokale wyborcze otwarte będą w niedzielę 21 listopada 2010 r. w godz. 8.00 – 22.00.

Wyniki wyborów przedstawimy na naszej stronie internetowej.