Głojsce

Kandydaci w Wyborach Samorządowych 2014

W obwieszczeniu z dnia 14 października 2014 r. Burmistrz Dukli informuje o zarejestrowanych kandydatach na przewodniczących organów jednostek pomocniczych Gminy Dukla - sołtysów sołectw i przewodniczącego zarządu osiedla Dukla w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. W Głojscach zgłosił się jeden kandydat – pełniący obecnie obowiązki sołtysa – Andrzej Kusz.

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała częściową listę zarejestrowanych kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Dukli. W Głojscach zgłoszone kandydatury to:

Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała kandydatów na stanowisko Burmistrza Dukli. Rejestracja trwa do 17 października /piątek/ stąd mogą pojawić się jeszcze nowe nazwiska. Aktualnie zarejestrowani kandydaci przez PKW na stanowisko Burmistrza Gminy Dukla:

Źródło:

  • wybory2014.pkw.gov.pl
  • dukla.pl