Głojsce

Trwa wymiana pokrycia dachowego domu ludowego

Dom Ludowy w Głojscach

Trwa wymiana pokrycia dachowego Domu Ludowego w Głojscach. Spośród czterech złożonych w przetargu ofert odrzucono jedną, która nie odpowiadała treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MDF Instal z Szymbarku i z nią podpisano umowę na wykonanie robót. Wymiana dachu ma kosztować około 107 tysięcy złotych. Zakres prac:

Termin zakończenia prac ustalony w zamieszczonym przez Gminę Dukla ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia na wymianę pokrycia dachowego to 15.10.2011.

Rzut dachu.

Źródło inormacji: dukla.pl