Głojsce

Wyniki egzaminów gimnazjalnych 2011 w Gminie Dukla

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie opublikowała wyniki egzaminu gimnazjalnego, który odbył się w dniach 12 – 14 kwietnia 2011 r. Egzamin podzielony był na trzy części (w każdej z nich można było zdobyć 50 punktów):

Biorąc pod uwagę średni łączny wynik z wszystkich trzech części, w gminie Dukla wyraźnie najlepiej zaprezentowało się gimnazjum w Łękach Dukielskich (60%). Gimnazjum w Głojscach, głównie dzięki najlepszemu w gminie wynikowi z języka obcego (61,7%), uplasowało się pośrodku stawki z łącznym średnim wynikiem 50,81%. W przeciwieństwie do części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej, średni wynik gimnazjalistów z Głojsc w części językowej (wszyscy wybrali język niemiecki) był wyższy od średniej w Polsce i województwie podkarpackim.

Tabela 1. Wyniki z poszczególnych części egzaminu gimnazjalnego 2011 w Gminie Dukla (wartości procentowe [%])

Część egzaminu
Lp. Gimnazjum Łączny wynik Humanistyczna Matematyczno-przyrodnicza Język obcy
1 Łęki Dukielskie 60,06 60,58 59,90 59,70
2 Wietrzno 52,72 56,58 44,58 57,00
3 Dukla 52,30 53,02 49,78 54,10
4 Równe 52,11 54,48 46,24 55,60
5 Głojsce 50,81 46,12 44,62 61,70
6 Iwla 49,98 52,72 47,42 49,80
7 Jasionka 45,16 44,18 42,10 49,20
8 Tylawa 45,07 51,20 42,40 41,60

Tabela 2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w szerszym kontekście (wartości procentowe [%])

Część / język Polska woj. podkarpackie gm. Dukla Głojsce
Humanistyczna 50,62 53,98 52,62 46,12
Matematyczno-przyrodnicza 47,26 48,78 48,26 44,62
J. Angielski 56,56 55,82 54,10 x*
J. Niemiecki 55,26 57,08 54,46 61,70

* - brak osób zdających egzamin z tego języka.

Opracowanie na podstawie danych dostępnych na stronach: Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.