Głojsce

Wyniki głosowania w wyborach prezydenckich z dnia 20 czerwca 2010r.

Nazwisko i imięLiczba głosówLiczba głosów [%]
Jurek Marek20,61
Kaczyński Jarosław26781,9
Komorowski Bronisław3310,12
Korwin-Mikke Janusz10,31
Lepper Andrzej20,61
Morawiecki Kornel00
Napieralski Grzegorz175,21
Olechowski Andrzej10,31
Pawlak Waldemar30,92
Ziętek Bogusław00

W wyborach prezydenckich w dniu 20 czerwca 2010 roku w Głojscach spośród 621 uprawnionych do głosowania udział wzięło 329 osób. Trzy oddane głosy okazały się nieważne. Rozkład głosów prezentuje tabela po prawej stronie.

Frekwencja w Głojscach wyniosła 52,98% i była najwyższa w Gminie Dukla (46,73%) – wyniki te są niższe od średniej krajowej równej 54,85%.

Ostateczne wyniki głosowania w Gminie Dukla: Jarosław Kaczyński – 54,72%, Bronisław Komorowski – 26,74%, Grzegorz Napieralski – 10,65%, pozostali kandydaci poniżej 3%, można obejrzeć na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

Wyniki ogólnopolskie, dla głosów podliczonych z 94,30% obwodów: Bronisław Komorowski – 41,22%, Jarosław Kaczyński – 36,74%, Grzegorz Napieralski – 13,68, Janusz Korwin-Mikke – 2.46%, pozostali kandydaci poiżej 2%.