Głojsce

Wyniki wyborów samorządowych z 21 listopada 2010

W wyborach z dnia 21 listopada 2010 liczba uprawnionych do głosowania w Głojscach wynosiła 633 osoby.

» W wyborach na Sołtysa wsi Głojsce

Wydano 374 karty, czyli frekwencja to 59,08%. Głosów nieważnych 6, pozostałe 368 oddano na:

Czyli sołtysem ponownie wybrany został Andrzej Kusz.

» W wyborach do Rady Miejskiej w Dukli

Wydano 381 kart, czyli frekwencja wyniosła 60,19%. Głosów nieważnych 11, pozostałe 370 oddano na:

Czyli radną ponownie wybrana została Halina Pietruś.

» W wyborach na Burmistrza Gminy Dukla

Wydano 381 kart, czyli frekwencja wyniosła 60,19%. Głosów nieważnych 9, pozostałe 372 oddano na:

W całej gminie głosy na burmistrza rozłożyły się następująco:

Czyli nie będzie drugiej tury i burmistrzem pozostaje Marek Górak.

» W wyborach do Rady Powiatu Krośnieńskiego

Wydano 381 kart. Głosów nieważnych 47, pozostałe 334 oddano na:

Najwięcej głosów otrzymali:

» W wyborach do Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Wydano kart 381. Głosów nieważnych 68, pozostałe 313 oddano na:

Najwięcej głosów oddano na:

Frekwencja w Głojscach wynosząca 60,19%, była nie po raz pierwszy najwyższa w Gminie Dukla.

Większość informacji znaleźć można na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

Ten artykuł będzie jeszcze uzupełniony.