Głojsce

Zalesianie gruntów rolnych

ARiMR Logo ARiMR

Od 1 czerwca do 1 sierpnia 2011 roku biura powiatowe ARiMR będą przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy na zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.

Pomoc w ramach działania może uzyskać:

Pomoc finansowa będzie udzielana do gruntów:

Działanie to jest realizowane w ramach dwóch schematów:

Źródło: ARiMR