Głojsce

Zimowe utrzymanie dróg

Droga zimą Pług śnieżny

Za nami pierwsze zimowe dni. Warto dowiedzieć się, gdzie w razie potrzeby należy zadzwonić, gdy śnieg lub lód będzie utrudniał poruszanie się samochodem, a także gdzie można szukać informacji o warunkach na drogach.

DROGI POWIATOWE.

Prowadzenie akcji zimowej w sezonie 2011/2012 na terenie 8 gmin powiatu krośnieńskiego: Chorkówka, Dukla, Jaśliska, Iwonicz – Zdrój, Jedlicze, Miejsce Piastowe, Rymanów i Wojaszówka zlecono firmom zewnętrznym wyłonionym w drodze przetargu. Drogi powiatowe na terenie gmin Krościenko Wyżne i Korczyna będą utrzymywane przez te Gminy na mocy porozumienia zawartego z Powiatem Krośnieńskim.

Z uwagi na duży obszar (364 km) drogi powiatowe zostały podzielone na 15 rejonów, za każdy z nich odpowiada inny wykonawca. Planem zimowego utrzymania zostały objęte drogi o nawierzchni bitumicznej. W warunkach normalnych zarówno odśnieżanie jak i zwalczanie śliskości dróg odbywać się będzie systemem patrolowo-interwencyjnym w godzinach od 3.00 do 22.00. W porze nocnej od godziny 22.00 do 3.00 roboty, zarówno w zakresie odśnieżania jak i likwidacji śliskości zimowej, bez względu na warunki atmosferyczne będą prowadzone tylko i wyłącznie w sytuacjach awaryjnych na interwencje służb ratowniczych.

Na czas trwania intensywnego opadu śniegu, zawiei i zamieci śnieżnych lub innych krańcowych warunków atmosferycznych, gdy praca sprzętu nie będzie możliwa ze względów bezpieczeństwa i gdy nie będzie możliwe uzyskanie należytego efektu pracy, utrzymanie dróg zostanie wstrzymane i wznowione w sprzyjających warunkach.

Koordynacja powiatowej akcji zimowej - ważne telefony.

Zimowym utrzymaniem dróg kierują:

Starostwo powiatowe na swej stronie internetowej przypomina także, że na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – oczyszczanie ze śniegu i lodu oraz usuwanie błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości należy do obowiązku właścicieli nieruchomości, wzdłuż których usytuowane są te chodniki.

Oczyszczanie przystanków komunikacyjnych ze śniegu i lodu oraz usuwanie odpadów komunalnych i innych zanieczyszczeń na tych terenach należy do obowiązku jednostek użytkujących tereny służące komunikacji publicznej (art.5 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy).

DROGI WOJEWÓDZKIE.

Przez teren powiatu krośnieńskiego przebiega pięć odcinków dróg wojewódzkich, w tym „nasza” droga „993” Gorlice - N. Żmigród – Głojsce – Dukla.

Za utrzymanie dróg wojewódzkich w naszym terenie odpowiada:

Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle
Jasło ul. Niegłowicka 6, tel. 13 44 351 20.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na swojej stronie internetowej zamieszcza komunikaty Dyżurnego zimowego utrzymania dróg, dotyczące obecnej sytuacji na drogach wojewódzkich

DROGI KRAJOWE.

Powiat krośnieński przecinają dwie drogi krajowe: „9” Radom – Barwinek oraz „28” z Jasła do Sanoka.

Całodobowa informacja o warunkach ruchu na drogach krajowych: tel. 17 852 08 15.

Rejon w Krośnie – Krosno, ul. Rzeszowska 70 tel. 13 436 56 15.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma swój internetowy serwis dla kierowców informujący o utrudnieniach w ruchu na drogach krajowych.

DROGI GMINNE.

Za stan dróg gminnych odpowiadają Urzędy Gmin, na których terenie się one znajdują.