Głojsce

Zmieni się plac zabaw przy szkole

Plac zabaw. Plac zabaw przy szkole w Głojscach

Gmina Dukla na początku października zamieściła ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczącym remontu istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Głojscach w ramach programu Radosna Szkoła. Prace na placu zabaw obejmować będą: ukształtowanie terenu, wykonanie warstw z kruszywa, demontaż i montaż urządzeń zabawowych, wykonanie nawierzchnii monolityczna poliuretanowej.

"Radosna Szkoła” to rządowy program wsparcia dla jednostek prowadzących szkoły podstawowe oraz ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia. Ma on pomóc tworzyć odpowiednie warunki aktywności ruchowej dla najmłodszych uczniów. W ramach środków z programu budowane sa nowe place zabaw, modernizowane juz istniejące oraz część środków przeznaczana jest na zakup pomocy dydaktycznych.