Głojsce

Procesja Bożego Ciała w Głojscach

19 czerwca br., w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, o godz. 10.30 w kościele parafialnym w Głojscach rozpoczęła się Msza św. poprzedzająca procesję eucharystyczną. Msza św. sprawowana była przez księdza proboszcza Janusza Kuniora oraz księdza Stanisława Kluka, który wygłosił homilię. Po Mszy św. ulicą Szkolną w kierunku ulicy Dukielskiej wyruszyła procesja eucharystyczna, w której licznie uczestniczyli wierni. Pierwszy ołtarz znajdował się nieopodal kościoła, przy zajezdni. Drugi przy wyremontowanej w ostatnich dniach kapliczce przy szkole, pod charakterystyczną lipą. Kolejny przy domu państwa Nowaków, przy ul. Dukielskiej. Ostatni ołtarz przygotowali rodzice uczniów szkoły w Głojscach na jej dziedzińcu – w ołtarzu znajdował się portret patrona szkoły św. Jana Pawła II. Procesja zakończyła się w kościele, gdzie odśpiewano „Boże coś Polskę”.

Zobacz też: