Głojsce

Remont drogi Sulistrowa - Głojsce

Ulica szkolna Ulica Szkolna

W Głojscach przy ulicy Szkolnej powstaje chodnik – od domu ludowego do kościoła. Remontowana jest też nawierzchnia jezdni Sulistrowa - Głojsce. Inwestycja Zarządu Powiatu i Gminy Dukla wpłynie na poprawę bezpieczeństwa kierujących i pieszych.

Nową nawierzchnię asfaltową położono też na drodze prowadzącej do cmentarza.

W województwie podkarpackim, podobnie jak w całej Polsce, w ostatnim czasie obserwować można prawdziwy boom inwestycji drogowych. Miasta przypominają wielkie place budowy, powiaty i gminy prześcigają się w ilości zmodernizowanych kilometrów dróg, zbudowanych chodników, linii oświetlenia ulicznego ale też instalacji kanalizacyjnych, liczby boisk sportowych, sal gimnastycznych, placów zabaw dla dzieci. Inwestycje umożliwia dostęp do środków z UE - dzięki funduszom unijnym samorządy lokalne dysponują dziś znacznie większymi pieniędzmi niż kiedykolwiek wcześniej. Inwestowanie w infrastrukturę wymusza też obecna sytuacja na drogach, po których porusza się coraz więcej samochodów, w tym ciężarowych, co odczuwają w Głojscach głównie mieszkańcy ulicy Dukielskiej.

Zobacz też: