Głojsce

Krzyż nad Głojscami i Droga Krzyżowa

Nowy krzyż wkrótce po ustawieniu Nowy krzyż wkrótce po ustawieniu.
Dawne krzyże na szczycie Góry Bikowej Dawne krzyże na szczycie Góry Bikowej.

Już dziesięć lat minęło od Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, dla którego upamiętnienia wykonano krzyż i stacje Drogi Krzyżowej.

Trzeba wysoko podnieść oczy ku niebu, by ujrzeć na szczycie Góry Bikowej górujący nad Głojscami krzyż. Tam, do krzyża, gdzie wysoko na horyzoncie łączy się niebo z ziemią, często zwracają się oczy tych, którzy tu mieszkają. Ten krzyż widoczny z daleka wita wracających w rodzinne strony. Do tego krzyża, na szczyt Góry Bikowej – naszej Golgoty, Góry Miłosierdzia trasą Drogi Krzyżowej licznie pielgrzymują w rozmodleniu, w zadumie mieszkańcy i przyjezdni goście. Pielgrzymują rodziny, małżeństwa, często widać z oddali samotne sylwetki ludzi przystających przy stacjach Drogi Krzyżowej.

Na górze Bikowej stał od lat krzyż drewniany. Przypominał on pierwsze Misje Święte w naszej parafii. Obok niego z czasem dostawiony został przez pielgrzymów drugi krzyż z drzewa brzozowego, planowane było ustawienie trzeciego drewnianego krzyża.

Przy krzyżu zatrzymywali się strudzeni pracą na roli mieszkańcy wioski. Modlili się, odpoczywali, nabierali sił do dalszej pracy, Chrystusowi powierzali sprawy życia doczesnego i wiecznego. Do krzyża na szczyt góry, trudnym szlakiem wychodzili również mieszkańcy innych, nawet odległych okolic Polski.

Na początku lata 1999 roku, na spotkaniu Akcji Katolickiej, ówczesny proboszcz ks. prałat Józef Bednarczyk poddał myśl parafianom o upamiętnieniu Roku Jubileuszowego 2000. Zrodziła się idea wykonania krzyża, tablicy pamiątkowej oraz Drogi Krzyżowej prowadzącej na szczyt Góry Bikowej, która przez Ks. Bednarczyka nazywana jest Górą Miłosierdzia.

Od idei przystąpiono do realizacji zamierzenia. Późną jesienią 1999 roku wybetonowano podstawę, która gwarantowałaby solidne umocnienie krzyża. W warunkach niesprzyjającej pogody, podczas silnego wiatru grupa mieszkańców wsi przez kilka godzin zmagała się z pracami przy wykonaniu fundamentu.

Tablica na krzyżu Tablica na krzyżu.
Tablica w kościele Tablica w kościele.

Przez kilka tygodni trwała praca przy krzyżu. Wielkość, wzór krzyża, sposób wykonania zaakceptował ksiądz Bednarczyk i parafianie. Wykonano stalowy krzyż o wysokości 9 m i rozpiętości ramion 4 m. Jak poprzednim razem, przy niesprzyjającej pogodzie, w zimową zawieruchę przy mroźnym, silnym wietrze krzyż wyciągnięto na szczyt góry, by zdążyć przed Bożym Narodzeniem. Sam montaż krzyża trwał krótko dzięki użyciu odpowiedniego sprzętu i dokładności wybetonowanej podstawy. Świadkowie tego wielkiego wydarzenia, a było ponad 20-tu mężczyzn, jednogłośnie stwierdzają fakt ustania wiatru w czasie montażu. Po postawieniu krzyża wiatr nasilił się.

Później wykonano ołtarz przed krzyżem, zasadzono świerki, umieszczono stojaki na flagi, nadając temu wyjątkowemu miejscu odpowiedni wygląd i szacunek. Są też ławki dla chcącego usiąść dla chwili zadumy przy krzyżu, czy odpocząć po męczącym wejściu na szczyt. Krzyż był początkowo oświetlany przez reflektor zasilany akumulatorem umieszczonym w skrzyni (dziś zasilanie energią doprowadzoną kablem).

U podstawy krzyża została umieszczona tablica upamiętniająca wielki Jubileusz Roku 2000. Na tablicy obok podobizny Chrystusa umieszczono tekst „JEZUS CHRYSTUS WCZORAJ I DZIŚ TEN SAM TAKŻE NA WIEKI. NA WIELKI JUBILEUSZ 2000-LECIA CHRZEŚCIJAŃSTWA FUNDUJĄ MIESZKAŃCY GŁOJSC”.

Podobna tablica, umieszczona została w przedsionku kościoła parafialnego – obok podobizny Jana Pawła II umieszczono tekst: „VOTUM KU WIĘKSZEJ CHWALE BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO, NA PROGU JUBILEUSZU TRZECIEGO TYSIĄCLECIA CHRZEŚCIJAŃSTWA, DLA UPAMIĘTNIENIA CHWALEBNEGO PONTYFIKATU PAPIEŻA POLAKA - JANA PAWŁA II W CZASIE ZARZĄDZANIA DIECEZJĄ RZESZOWSKĄ PRZEZ KS. BPA KAZIMIERZA GÓRNEGO ORAZ ZA ZORGANIZOWANIE PARAFII GŁOJSCE PRZEZ PIERWSZEGO JEJ PROBOSZCZA KS. JÓZEFA BEDNARCZYKA FUNDUJĄ PARAFIANIE”.

Do krzyża, na szczyt góry, prowadzi Droga Krzyżowa wykonana w roku 2000. Ks. Bednarczyk zlecił Sołtysowi i Radzie Sołeckiej wybranie trasy drogi do Krzyża - wybrano piękną, ale dość trudną i długą trasę. Ustalono miejsca gdzie będą ustawione stacje.

Stacje wykonane są według zamysłu ks. Józefa Bednarczyka – to krzyże, przyozdobione dodatkowo w symbole religijne, część w tablice przedstawiające sceny Męki Pańskiej. Wszystkie stacje ustawione są tak, że patrząc na nie patrzy się w kierunku szczytu. Dopiero ostatnia stacja XIV została tak umieszczona, że patrząc na nią zwraca się wzrok w kierunku podnóża góry, gdzie roztacza się niezwykła panorama Głojsc i okolicy – przepiękny widok dzieła stworzenia zmusza do refleksji.

Oświetlona Droga Krzyżowa Oświetlona Droga Krzyżowa.

W roku 2001 uwieńczono dzieło wykonując oświetlenie całej Drogi Krzyżowej i krzyża. Wykonanie oświetlenia związane było z oczekiwaniem na nawiedzenie parafii przez Matkę Bożą w kopii Obrazu Jasnogórskiego. Niezbędny materiał sfinansował ks. Józef Bednarczyk. Wykop na kabel oświetleniowy o długości 1000 m do samego szczytu wykonali mieszkańcy (trasa Drogi Krzyżowej od I stacji do krzyża ma ok. 750 m). Niejednokrotnie ze względu na skały, korzenie praca była bardzo ciężka. Efekt tego wysiłku budzi jednak podziw i daje satysfakcję. Stacje Drogi Krzyżowej i krzyż oświetlone nocą wyglądają niezwykle. Dla upiększenia wokół stacji zasadzono świerki.

Wykonanie krzyży stacji Drogi Krzyżowej i krzyża na szczycie (z wyjątkiem tablic zamówionych poza parafią), które obejmowało spawanie, czyszczenie, malowanie a później umieszczenie w miejscu przeznaczenia, zgromadzenie środków finansowych, zakup niezbędnych materiałów, nadzór nad pracami, nadzór i wykonanie samego oświetlenia, sprzęt (koparki, ciągniki), wszystkie roboty ziemne (uporządkowanie i poszerzenie drogi, oczyszczenie jej otoczenia, obcięcie brzegów, przekopanie rowów i przepustów ułatwiających spływ wody) – wszystko to zostało zapewnione i wykonane przez mieszkańców Głojsc. Trud i ofiara uczestników tego wielkiego działa wynika z wiary – z wiary wynika też nagroda, a po ludzku patrząc nagrodą jest też świadomość wzięcia udziału w wydarzeniu ponadczasowym, które jest trwałym śladem pozostawionym na ziemi dla potomnych.

Droga krzyżowa w Głojscach - stacja I Droga krzyżowa w Głojscach - stacja I Droga krzyżowa w Głojscach - stacja II Droga krzyżowa w Głojscach - stacja II Droga krzyżowa w Głojscach - stacje stacje III - VI Droga krzyżowa w Głojscach - stacja III Droga krzyżowa w Głojscach - stacja IV Droga krzyżowa w Głojscach - stacja IV Droga krzyżowa w Głojscach - stacja V Droga krzyżowa w Głojscach - stacja V Droga krzyżowa w Głojscach - stacja VI Droga krzyżowa w Głojscach - stacja VI Droga krzyżowa w Głojscach - widok na wieś Droga krzyżowa w Głojscach - stacja VII Droga krzyżowa w Głojscach - stacja VII Droga krzyżowa w Głojscach - stacja VIII Droga krzyżowa w Głojscach - stacja VIII Droga krzyżowa w Głojscach - stacja IX Droga krzyżowa w Głojscach - stacja IX Droga krzyżowa w Głojscach - stacje X - XII Droga krzyżowa w Głojscach - stacja X Droga krzyżowa w Głojscach - stacja X Droga krzyżowa w Głojscach - stacja XI Droga krzyżowa w Głojscach - widok na wieś Droga krzyżowa w Głojscach - stacja XII Droga krzyżowa w Głojscach - stacja XII Droga krzyżowa w Głojscach - stacja XIII Droga krzyżowa w Głojscach - stacja XIII Droga krzyżowa w Głojscach - widok na wieś Droga krzyżowa w Głojscach - stacja XIV Droga krzyżowa w Głojscach - stacja XIV Droga krzyżowa w Głojscach - krzyż

Zobacz też: