Głojsce

Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej

Szkoła w Głojscach Szkoła w Głojscach

19 grudnia 2016 r. Burmistrz Gminy Dukla ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Głojscach. Kandydaci mają czas na składanie ofert do dnia 3 stycznia 2017 r. Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Gminy Dukla. Szczegółowe informacje [PDF] na stronie Urzędu Gminy Dukla.

W poprzednio przeprowadzonym konkursie, który miał miejsce pół roku wcześniej, komisja konkursowa nie wyłoniła dyrektora. Od początku roku szkolnego 2016/2017 pełnienie obowiązków dyrektora powierzono Pani Elżbiecie Knap, która zastapiła na tym stanowisku Panią Martę Szczurek.