Głojsce

Ksiądz Józef Pańczuk

Ks Józef Pańczuk

Ks. Józef Pańczuk swą pracę duszpasterską w parafii Głojsce rozpoczął w 2003 roku. Wcześniej był wikariuszem w Jaśle. Przez pięć lat sprawował Eucharystię i głosił Słowo Boże w naszej świątyni, udzielał sakramentów świętych, odwiedzał chorych, uczył dzieci prawd wiary na lekcjach religii, pracował z młodzieżą w ramach spotkań Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Dbał również o sprawy materialne parafii. W kościele w tym czasie odnowiono prezbiterium, tabernakulum, założono żyrandole, wymieniono awaryjne nagłośnienie na nowe, wykonano nowe schody wejściowe, odrestaurowano wiele przedmiotów używanych podczas liturgii i procesji, przyozdobiono pięknie chrzcielnicę. Zakupiono również wiele potrzebnych rzeczy, wzbogacając parafię. Pomalowane zostały dachy na budynkach parafialnych, wykonano nowe zadaszenie nad dzwonnicą. Zostały wykonane nowe krzyże: misyjny i na cmentarzu.

Ks. Józef dbał o właściwe utrzymanie cmentarza; częściowo wyremontowano kaplicę cmentarną, wycięto drzewa w ogrodzeniu cmentarza i zasadzono nowe wzdłuż alei cmentarnej; wykonano chodnik od kościoła do cmentarza. Odnowiona została też plebania (remont pomieszczeń, wykonano nowe schody wejściowe, wykonano dach nad garażem – dotychczas betonowa płyta).

W roku 2007 przy kościele, obok dzwonnicy, wzniesiono kaplicę Świętego Maksymiliana Marii Kolbego, patrona parafii, wraz z przygotowaniem miejsca skupienia i modlitwy (ławki, wyżwirowana ścieżka, zasadzone dookoła krzewy).

Uregulowane zostało sprzątanie kościoła. Prowadzono zbiórkę środków na planowaną rozbudowę świątyni poprzez składkę w każdą drugą niedzielę miesiąca i rozprowadzanie cegiełek (obecnie prace na etapie administracyjnym).

Za sprawą powstałej z inicjatywy ks. Józefa Pańczuka strony internetowej parafianie mają stały dostęp do aktualnych informacji z życia parafii i ogłoszeń parafialnych.

Poza ogólnym zarysem zmian które zaszły w parafii w ciągu pięciu lat, pamiętamy też o systematycznej, codziennej pracy kapłana dla dobra ludzi wśród których się znalazł.

Dziękując ks. Józefowi Pańczukowi za pięć lat pracy dla dobra wspólnoty w Głojscach życzymy Bożego błogosławieństwa na dalsze lata kapłańskiego życia.

Zobacz też: