Głojsce

Uroczystości odpustowe w Głojscach – 10 sierpnia 2014

W dniu 10 sierpnia 2014 roku w Głojscach odbyły się uroczystości odpustowe ku czci Św. Maksymiliana Marii Kolbego.

W uroczystym dniu odpustu, podobnie jak w 2012, 2011 i 2010 roku parafię zaszczycił swą obecnością ksiądz arcybiskup Edward Nowak z Rzymu, długoletni sekretarz Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Dostojny Gość przewodniczył uroczystej sumie o godz. 11.30, którą sprawował wspólnie z ks. Bogusławem Babiarzem z Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, ks. Januszem Kuniorem – proboszczem parafii Głojsce oraz ks. Józefem Grońskim ze Zgromadzenia Michalitów w Miejscu Piastowym, który do niedawna był proboszczem w parafii Matki Bożej Królowej Aniołów w Warszawie. Ks. Józef Groński prowadził w Głojscach od środy rekolekcje poprzedzające uroczystości odpustowe, a podczas sumy wygłosił homilię, w której nawiązał do życia i męczeńskiej śmierci patrona parafii Maksymiliana Kolbego. Ksiądz Groński podkreślił między innymi całkowite oddanie się i zawierzenie przez św. Maksymiliana Matce Bożej Niepokalanej, wielkie zaangażowanie w szerzenie kultu Maryi na całym świecie oraz Jego miłość bliźniego. Zaznaczył jak ogromną wartość przedstawia rodzina – św. Maksymilian oddał życie za ojca rodziny, by ten nie osierocił dzieci, by mógł przy nich być, razem z żoną wychowywać je.

Odpust 2014
Odpust 2014
Odpust 2014

Podczas uroczystości Arcybiskup Edward Nowak dokonał poświęcenia nowego ołtarza Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Skierował też na koniec mszy kilka zdań do zgromadzonych, wyrażając radość z kolejnego pobytu w Głojscach i na Podkarpaciu. Nawiązując do postaci, których podobizny zdobią witraże w kościele przypomniał, że Podkarpacie, w tym najbliższa Głojscom okolica, jest ziemią z której wyrosło i po której stąpało wielu wspaniałych świętych. Przypomniał też trudny czas I oraz II wojny światowej, które dotknęły cierpieniem, nędzą i głodem tych, którzy wtedy tutaj żyli. W krótkiej wypowiedzi Arcybiskup dokonał syntezy czasów minionych i teraźniejszości, wskazał bardzo czytelnie, jak bardzo maleńkie Głojsce są spojone z wielkim Kościołem Powszechnym, tchnął ducha optymizmu i poczucia dumy z przynależności do wspólnoty chrześcijańskiej.

Po procesji na zakończenie mszy św. odśpiewano „Boże coś Polskę”.

W trakcie uroczystej sumy, a także podczas procesji tradycyjnie posługiwali strażacy OSP Głojsce; swą obecność zaznaczyły też śpiewem i posługą w czasie mszy i procesji Panie z Koła Gospodyń Wiejskich. W uroczystościach 10 sierpnia w Głojscach udział wzięli kapłani z sąsiednich parafii, na czele z księdzem dziekanem Zygmuntem Kudybą. Na uroczystości odpustowe – poza parafianami - licznie jak zwykle przybyli goście spoza Głojsc.

Galeria zdjęć Bogusława Szczurka z uroczystości odpustowych w 2014 roku.

Zobacz też: