Głojsce

Pan Alfred Szwast wspiera młodzież z Głojsc

Pierwsza strona Nowin (wydanie z 5.10.2011)

W portalu Nowin ukazał się artykuł o panu Alfredzie Szwaście, który hojnie wspiera uczącą się młodzież z rodzinnej miejscowości Głojsce. Przekazał milion złotych na stypendia dla studentów - pieniędzy wystarczy na wspieranie edukacji młodych ludzi przez najbliższe 20 lat. Obecnie grono podopiecznych fundacji to ok. dwudziestu studentów, którzy co miesiąc otrzymują stałą, ustalaną indywidualnie kwotę. Pan Alfred Szwast przekazał 100 tysięcy złotych Stowarzyszeniu "Wspólna Szkoła" prowadzącemu gimnazjum w Głojscach. Jest również pomysłodawcą budowy boiska sportowego i kąpieliska dla miejscowości Głojsce. Alfred Szwast został wyróżniony w 2008 roku tytułem Zasłużony dla Dukielszczyzny w kategorii „Społecznik”.

Przeczytaj artykuł w "Nowinach" z 05.10.2011

Patrz też: "Zasłużeni dla Dukielszczyzny, zasłużeni dla Głojsc"