Głojsce

Zasłużeni dla Dukielszczyzny, zasłużeni dla Głojsc.

Od 2004 roku w Gminie Dukla wyróżniane są osoby szczególnie zasłużone dla Dukielszczyzny. W tym roku Głojsce mają powód do dumy, gdyż wyróżniony został urodzony w Głojscach Alfred Szwast – fundator stypendiów dla kształcącej się młodzieży z Głojsc, pomysłodawca budowy kąpieliska i boiska sportowego w Głojscach, wspierający hojnie realizację tych idei materialnie.

Alfred Szwast – wyróżniony w 2008 roku w kategorii „Społecznik”

Alfred Szwast urodził się w 1924 roku w Głojscach. Obecnie mieszka we Wrocławiu. Szkołę powszechną ukończył w Dukli w 1939r. Okupację przeżył w rodzinnej miejscowości. Po wojnie wyjechał do Namysłowa, gdzie uczęszczał do liceum. Po maturze wyjechał do Wrocławia, tu studiował w Wyższej Szkole Handlowej. Dyplom otrzymał w 1951r. Po ukończeniu studiów pracował jako dziennikarz. Potem założył własną działalność gospodarczą w branży ogrodniczej. Tą działalnością zajmował się do emerytury. Jest autorem trzech książek: „Filozofia dyferencjalna”, „Opowieści sceniczne”, „Nowy humanizm od socjobiologii do filozofii naturalnej”.

Alfred Szwast jest związany z Głojscami i Dukielszczyzną od urodzenia. Wierzy w młode pokolenie, dlatego chętnie pomaga dzieciom i młodzieży. Wspiera edukację młodych ludzi ze swej rodzinnej miejscowości fundując stypendia dla uczniów i studentów studiów dziennych i zaocznych. Jest również pomysłodawcą budowy boiska sportowego i kąpieliska dla miejscowości Głojsce, wspierając hojnie realizację tych idei materialnie.

Więcej - sierpniowy DPS

Wyróżnieni w poprzednich latach mieszkańcy i osoby związane z Głojscami.

Krystyna Głód – nauczycielka przez wiele lat związana ze szkołą w Głojscach, podczas pracy potrafiła skupić wokół siebie dzieci i młodzież. Wyróżniona w 2006 roku.

Więcej - dukla.pl/zasluzeni.php

Antoni Fornal – wyróżniony w 2005 roku w kategorii „Społecznik”.

Więcej - dukla.pl/zasluzeni.php oraz glojsce.pl/ostatnie_lata.php

Ksiądz Józef Bednarczyk – pierwszy proboszcz parafii Głojsce.

Więcej - glojsce.pl/proboszcz.php