Głojsce

W Łańcucie i Rzeszowie o szlaku Via Carpatia

Polski fragment planowanej Via Carpatia Polski fragment planowanej Via Carpatia

29 listopada w Łańcucie i 30 listopada w Rzeszowie przedstawiciele regionów z Polski, Słowacji, Litwy, Bułgarii i Rumunii rozmawiali o Via Carpatia - szlaku ważnym dla Europy ale i z naszego punktu widzenia - możliwosci szybkiego i bezpiecznego dojazdu z Głojsc do stolicy województwa. Najważniejszym momentem była piątkowa konferencja, która zakończyła się podpisaniem apelu do rządów państw, Komisji Europejskiej i posłów do Parlamentu Europejskiego o zintensyfikowanie działań dotyczących budowy Via Carpatia.

Podkarpacie już dwukrotnie było miejscem spotkań poświęconych idei utworzenia szlaku drogowego Via Carpatia. Najpierw w 2006 r. w Łańcucie rozmawiali ministrowie z Litwy, Polski, Słowacji i Węgier. Spotkanie zakończyło się wówczas podpisaniem Deklaracji łańcuckiej ws. rozszerzenia sieci TEN-T o szlak Via Carpatia.

Cztery lata później, w 2010 roku do tej inicjatywy przyłączyły się również: Rumunia, Bułgaria i Grecja. Ministrowie ds. transportu siedmiu krajów, przez które przebiega szlak, podpisali w Łańcucie nową wersję Deklaracji Łańcuckiej.

Obecnie na Podkarpaciu spotkali się przedstawiciele regionów leżących na trasie Via Carpatia, aby wspólnie zaapelować do rządów swoich państw, Komisji Europejskiej i posłów do Parlamentu Europejskiego o włączenie wszystkich odcinków Via Carpatia do tzw. sieci bazowej TEN-T. To oznaczałoby realizację tej inwestycji do roku 2030.

W podpisanym na zakończenie konferencji Apelu Regionów Unii Europejskiej czytamy:

"Przedstawiciele regionów z siedmiu państw UE położonych na szlaku drogowym „Via Carpatia":

apelują do rządów państw: Litwy, Polski, Słowacji, Węgier, Rumuni, Bułgarii i Grecji o:

zwłaszcza tych, którzy związani są z regionami leżącymi na trasie szlaku „Via Carpatia", wsparcia starań o wpisanie tej drogi do sieci bazowej TEN-T, zwracają się do Komisji Europejskiej o potraktowanie koncepcji budowy szlaku „Via Carpatia" jako projektu urzeczywistniającego ideę łączenia ludzi, kultur i tradycji dla pogłębienia i wzbogacenia procesu integracji europejskiej. „Via Carpatia" umacniając spójność wschodnich rubieży Unii Europejskiej ma bowiem szczególne znaczenie w czasach kryzysu, który spowodował osłabienie więzi spajających UE, uaktywnił środowiska otwarcie kontestujące sens pogłębiania integracji europejskiej i obudził egoizmy narodowe"

Zobacz też: