Głojsce

Wyniki egzaminów gimnazjalnych 2012 w Gminie Dukla

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie opublikowała wyniki egzaminu gimnazjalnego, który odbył się w dniach 24-26 kwietnia 2012 r. Egzamin podzielony był na trzy części. W tym roku wprowadzono nowe zasady:

W skali kraju najlepsze wyniki uczniowie uzyskali z języka polskiego (65% punków), dalej historii i WOS (61%). Gorzej poszło już z przedmiotami przyrodniczymi (50%), a najsłabiej wypadła matematyka (47%).

Głojsce na tle Gminy Dukla

Tegoroczny egzamin gimnazjalny odbył się na nowych zasadach i jak podkreśla OKE - nie należy go porównywać z poprzednimi. Patrząc jednak na wyniki z ubiegłego roku, możemy zauważyć pewne prawidłowości, ale i zmiany:

W naszym subiektywnym rankingu najlepiej wypadło Gimnazjum w Dukli, które jednak w żadnej kategorii nie okazało się najlepsze. Gimnazjum w Głojscach sklasyfikowaliśmy na dobrej – drugiej pozycji (najlepsze wyniki w części językowej i humanistycznej), natomiast najsłabiej wypadło Gimnazjum w Tylawie.

Tabela 1. Wyniki z poszczególnych części egzaminu gimnazjalnego 2012 w Gminie Dukla (wartości procentowe [%])

Poz. Gimnazjum Uczniów Dysl. J. pol. Hist. i wos Mat. P. przyr. Jęz. dom. Cz. jęz. (podst.) Cz. hum. Cz. mat. Średnia
1. Dukla 70 20 65,7 59,1 47,7 46,9 angielski 61,9 62,3 47,3 57,17
2. Głojsce 8 13 70,7 61 42,5 43,8 niemiecki 62,2 65,8 43,1 57,03
3. Iwla 12 33 64,3 61,1 52,2 42,6 angielski 58,2 62,7 47,8 56,23
4. Łęki Dukielskie 23 9 69,8 56 53 43,7 angielski 54,2 62,8 48,7 55,23
5. Jasionka 17 0 67,1 58,5 59,6 48,4 angielski 46,6 62,7 54,4 54,57
6. Wietrzno 9 33 66,7 64,6 36,7 51,3 angielski 51,7 65,6 43,4 53,57
7. Równe 23 9 65,2 56,3 39,3 50,2 angielski 48,5 60,7 44,3 51,17
8. Tylawa 1421 61,4 55,4 41,2 42,6 angielski 52,7 58,4 41,8 50,97

W szerszym kontekście

Najlepiej w województwie podkarpackim zaprezentowało się Katolickie Gimnazjum Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła im. ks. Bronisława Markiewicza w Krośnie. Najwyższy średni wynik z języka polskiego to 87,5 proc. w Prywatnym Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu. Natomiast w pozostałych przedmiotach króluje Katolickie Gimnazjum im. ks. Bronisława Markiewicza w Krośnie zdobywając z historii i wos - 86 proc., z matematyki – 85,2, a z przedmiotów przyrodniczych – 73,5%.

Tabela 2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w szerszym kontekście (wartości procentowe [%])

Obszar/Częśćj. polskihist. i wosmat.p. przyr.j. niem
Polska6561475057
podkarpackie6762495157
Głojse7161434462

Opracowanie na podstawie danych dostępnych na stronach: Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Zobacz też: