Głojsce

Na ulicy Dukielskiej bezpieczniej.

Obecnie trwa zimowa przerwa w pracach przy przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 992 na odcinku Jasło - Nowy Żmigród (16 km) i drogi Nr 993 na odcinku Nowy Żmigród – Dukla (13 km). Planowany termin zakończenia prac to październik 2010 roku. Inwestorem jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Przebudowa finansowana jest ze środków własnych Województwa Podkarpackiego.

Inwestycja ta ułatwi i znacznie przyspieszy przejazd na trasie od Jasła do granicy Polsko – Słowackiej w Barwinku. Modernizacja tej trasy była konieczna. Codziennie przejeżdżają tędy tysiące samochodów zarówno osobowych jak i ciężarowych. W wielu miejscach powstały wyrwy głębokości nawet kilku centymetrów. Stanowi to duże zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu. W celu poprawy bezpieczeństwa droga poddawana jest gruntownej modernizacji. Jezdnia jest poszerzana do 8,5 metra (2x 3,5 metra szerokości jezdni i 2 x 0,75 metra pobocza), wzdłuż remontowanej drogi powstają nowe zatoczki autobusowe, wiele kilometrów nowych chodników, przepusty, wyasfaltowane zjazdy do posesji.

remont drogi Dukla-Jasło remont drogi Dukla-Jasło remont drogi Dukla-Jasło remont drogi w Dukla-Jasło

Od wiosny mieszkańcy Głojsc znosili niedogodności związane z remontem: ruch wahadłowy i oczekiwanie na światłach znacznie spowalniały przejazd. W Głojscach, gdzie rozpoczął się remont (prace posuwały się w kierunku Dukli), widać już efekt – na całej długości ulicy Dukielskiej wybudowany jest chodnik. Wiele lat Samorząd Wiejski starał się o jego budowę, jednak jego wykonanie okazało się możliwe dopiero przy realizacji obecnej dużej inwestycji drogowej. Chodnik przy spodziewanym wzroście natężenia ruchu z Barwinka w kierunku Jasła (i dalej Krakowa) jest mieszkańcom niezbędny.

W przyszłym roku będą kontynuowane prace na odcinku Łysa Góra – Nowy Żmigród, jednak w związku z tym, że większość osób z Głojsc dojeżdża w kierunku Dukli, remont i utrudnienia z nim związane nie będą już tak odczuwalne.

Długo trwał remont mostu w Dukli, który też utrudniał mieszkańcom Głojsc poruszanie się samochodem, zarówno w kierunku centrum Dukli jak i w kierunku Krosna (często można było obserwować tzw. „korek” na skrzyżowaniu dróg obok liceum w Dukli). Warta ponad milion złotych inwestycja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zakończyła się zgodnie z planowanym terminem - w listopadzie.

W samych Głojscach została też wykonana inwestycja finansowana przez Gminę Dukla. Dotychczas nocą oświetlona była część ulicy (odcinek od strony Dukli). Wykonane na początku lat 90-tych oświetlenie nie zostało zrealizowane na całej długości, gdyż otrzymane poprzednio warunki były nie do spełnienia. Na przełomie listopada i grudnia br. wykonano oświetlenie pozostałego liczącego 690 metrów fragmentu ulicy Dukielskiej ustawiając 15 słupów oświetleniowych z wysięgnikami tak, że obecnie cała już ulica jest nocą oświetlona.

Zarówno chodniki jak i oświetlenie na ul. Dukielskiej przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa pieszych jak i kierowców.

Zobacz też: