Głojsce

Podjęto uchwałę w sprawie likwidacji Gimnazjum w Głojscach

Szkoła w Głojscach Szkoła w Głojscach

W dniu 27 stycznia 2010 roku Rada Miejska w Dukli V kadencji na swej XLV sesji podjęła uchwałę w sprawie likwidacji Gimnazjum w Głojscach. Podobny los spotkał ponadto gimnazja w Iwli, Tylawie oraz Wietrznie (w sumie cztery gimnazja).

Mimo wzmożonej aktywności w ostatnich miesiącach mieszkańców, nauczycieli a także ks. proboszcza, mającej na celu zapobieżenie temu wydarzeniu, nie udało się wpłynąć na decyzję Rady Miejskiej.

Głównymi argumentami, którymi posługiwali się zwolennicy likwidacji gimnazjów były czynniki finansowe i obecna sytuacja demograficzna. Wydaje się jednak, że głosujący za likwidacją gimnazjów wzięli pod uwagę jedynie doraźne oszczędności, nie analizując długofalowych niekorzystnych skutków społecznych i ekonomicznych zarówno dla poszczególnych miejscowości jak i całej gminy. Zabrakło też refleksyjności i zrozumienia sytuacji mniejszych społeczności, zabrakło solidarności.

Dzieci i młodzież z Głojsc oraz pracujący tu nauczyciele korzystają z nowoczesnej szkoły, o dużych, jasnych, przestronnych salach lekcyjnych i holach, estetycznie wykończonych wnętrzach. Wiele trudu, ciężkiej pracy i własnych środków finansowych włożyli mieszkańcy Głojsc, by swym dzieciom zapewnić najlepsze warunki dla zdobywania wykształcenia. Przez lata walczono by te warunki zapewnić i utrzymać. Z zagrożeń dla szkoły zdawano sobie w Głojscach sprawę od dawna, od czasów reformy oświaty. Dotychczas w krytycznych momentach udało się jednak szkołę uchronić (kilka lat temu też prowadzono akcję obrony szkoły). Dla umocnienia bytu szkoły rozpoczęto budowę sali gimnastycznej oraz powołano stowarzyszenie „Wspólna Szkoła”.

Jak głosowali radni?

Decyzja Rady Miejskiej przesądza o tym, że nie będzie w Głojscach gimnazjum publicznego, otwarty jest jednak temat gimnazjum niepublicznego.

Zobacz też: