Głojsce

Odnowiony plac zabaw w Głojscach

Odnowiony plac zabaw Odnowiony plac zabaw

„Dzisiejszy człowiek, który żyje miłością i pięknem,
to dziecko, które wczoraj żyło radością”.
Rondla Russell

Wielkimi krokami zbliżają się wakacje, na które z utęsknieniem czekają uczniowie. To czas odpoczynku, relaksu i zabawy. W tym roku na wakacjach dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodsi uczniowie szkoły w Głojscach będą korzystać z odnowionego w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” placu zabaw. Prace – najpierw związane z demontażem poprzedniego placu, a następnie budowa nowego miały miejsce późną jesienią 2013 i wczesną wiosną 2014 roku.

Szacunkowa wartość zamówienia pt. „Modernizacja szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Głojscach w ramach programu Radosna Szkoła”, którego udzieliła Gmina Dukla wynosiła (bez VAT) 70246,27 złotych. Jak przeczytać można w Biuletynie Zamówień Publicznych w ogłoszeniu nr 80297/2013 przedstawiono trzy oferty – wybrano najniższą. Cena wybranej oferty dotyczącej modernizacji placu zabaw wynosiła 74074,73 zł.

W materiałach prasowych programu "Radosna szkoła" można przeczytać, że jego celem są „działania skupione na dbałości o pełny i harmonijny rozwój psychofizyczny dzieci poprzez umożliwienie im swobodnego korzystania ze szkolnych placów zabaw. Stworzenie lub modernizacja przyszkolnych miejsc zabaw na świeżym powietrzu ma umożliwić realizowanie podstawy programowej kształcenia zintegrowanego w zakresie wychowania fizycznego, a także poszerzyć spektrum okazji do podejmowania aktywności ruchowej i doskonalenia umiejętności motorycznych oraz promowania nawyku czynnego spędzania czasu wolnego na powietrzu. Swobodna, radosna i spontaniczna aktywność fizyczna ma tu przede wszystkim na celu rozładowywanie zbędnego napięcia emocjonalnego i fizycznego, jakie wynika z ograniczonej aktywności ruchowej w czasie obowiązkowych zajęć szkolnych (..) Dziecko aktywne ruchowo, to dziecko lepiej adaptujące się do nowych lub zmieniających się warunków. Zdrowie, radość, odporność, sprawność fizyczna, zaufanie do własnych sił, wytrwałość i umiejętność współpracowania z zespole, to tylko niektóre z cech malucha, któremu zapewnia się odpowiednia ilość ruchu.”.

Pozostaje mieć nadzieję, że uzupełnieniem „działań skupionych na dbałości o pełny i harmonijny rozwój psychofizyczny dzieci” będzie w nieodległej przyszłości budowa sali gimnastycznej w Głojscach. Aktywność fizyczna ważna jest dla właściwego pełnego rozwoju dzieci, podtrzymania zdrowia młodzieży oraz profilaktyki chorób cywilizacyjnych w starszych grupach wiekowych.

Podczas wakacji dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży cieszy się też przyszkolne boisko do gry w piłkę nożną oraz do siatkówki.

Boisko do piłki nożnej Boisko do piłki nożnej 8 czerwca 2014
Boisko do piłki siatkowej Boisko do piłki siatkowej 8 czerwca 2014

Czytaj też: