Głojsce

Wyniki egzaminów gimnazjalnych 2013 w Gminie Dukla

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie opublikowała wyniki egzaminu gimnazjalnego, który odbył się w dniach 23-25 kwietnia 2013 r. Egzamin podzielony był na trzy części:

W skali kraju najlepsze wyniki uczniowie uzyskali z języka polskiego (62% punków), dalej z przedmiotów przyrodniczych (59%), historii i WOS (58%). Najsłabiej wypadła matematyka (48%).

Głojsce na tle Gminy Dukla

W ubiegłym roku Gimnazjum w Głojscach plasowało się na drugiej pozycji w gminie (za Gimnazjum w Dukli). Tegoroczne wyniki cieszą jeszcze bardziej - gratulacje dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

Tabela 1. Wyniki z poszczególnych części egzaminu gimnazjalnego 2013 w Gminie Dukla (wartości procentowe [%])

Poz. Gimnazjum Uczniów Dysl. J. pol. Hist. i wos Mat. P. przyr. Jęz. dom. Cz. jęz. (podst.) Cz. jęz. (rozsz.) Cz. hum. Cz. mat. Średnia
1Głojsce52071.464.45864.4angielski69.857.567.761.166.2
2Łęki Dukielskie2156954.951.262.5angielski71.748.861.856.763.4
3Iwla62964.256.260.860.2angielski55.532.958.260.558.1
4Dukla751760.852.551.157.2angielski61.146.256.554.457.3
5Wietrzno72953.160.74253angielski66.732.156.947.457
6Równe321662.658.948.862.7angielski53.644.860.655.656.6
7Jasionka16664.964.348.762.4angielski48.424.864.555.456.1
8Tylawa172956.652.143.852.7angielski51.427.854.448.251.3

W szerszym kontekście

Tabela 2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w szerszym kontekście (wartości procentowe [%])

Obszar/Częśćj. polskihist. i wosmat.p. przyr.j. ang. podst.
Polska6258485963
podkarpackie6359506263
Głojse7164586470

Opracowanie na podstawie danych dostępnych na stronach: Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Zobacz też: