Głojsce

Rodzice obronili gimnazja przed likwidacją

Obrona gimnazjum (Fot. Tomasz Jefimow)

W dniu 26 marca 2010 radni Rady Miejskiej w Dukli podjęli ostateczną decyzję w sprawie gimnazjów w Głojscach oraz Iwli, Tylawie i Wietrznie - odrzucili uchwały o ich likwidacji. To dla mieszkańców Głojsc i pozostałych miejscowości pomyślne rozwiązanie.

Sprawa wydawała się być przesądzona, gdy radni w dniu 27 stycznia 2010 roku podjęli uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji z końcem tego roku szkolnego gimnazjów w Głojscach, Iwli, Tylawie i Wietrznie. Głównym argumentem, którym posługiwali się zwolennicy likwidacji gimnazjów były oszczędności i obecna sytuacja demograficzna. Likwidowane gimnazja, według pomysłodawców tego zamierzenia, miałyby być przeniesione do nowobudowanego budynku w Dukli, gdzie mieścić się ma dukielskie liceum ogólnokształcące i gimnazjum.

Rodzice dzieci ze szkół przeznaczonych do likwidacji stanowczo przeciwstawiali się takiemu rozwiązaniu. Zadeklarowali utworzenie stowarzyszeń, które prowadziłyby gimnazja niepubliczne. Dla rodziców najważniejsze było to, by dzieci mogły uczyć się w swoich miejscowościach i nie musiały znosić niedogodności związanych z nauką poza miejscem zamieszkania: nie tracić czasu na dojazdy, oczekiwanie na autobus w szkolnych świetlicach. Pewne obawy budziło także pojęcie szkoły masowej, przeciwstawiane szkole we własnym i znanym środowisku dzieci, rodziców i nauczycieli.

Rodzice dzieci szkolnych, mieszkańcy i nauczyciele wyrażali stanowczy sprzeciw wobec zamiaru likwidacji gimnazjów. Swą opinię w tej sprawie przedstawiło też Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – była to negatywna ocena decyzji Rady Miejskiej ze stycznia br. (opinia ta nie była jednak dla radnych wiążąca).

We wszystkich miejscowościach – w Głojscach, Iwli, Tylawie i Wietrznie - przygotowywano stowarzyszenia, które na wypadek podjęcia uchwały o likwidacji gimnazjów publicznych miałyby prowadzić gimnazja niepubliczne. W Głojscach te obowiązki miałoby pełnić po wprowadzeniu zmian w statucie działające od kilku lat stowarzyszenie „Wspólna Szkoła”.

Z satysfakcją przez mieszkańców Głojsc przyjęta została decyzja Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2010, odrzucająca uchwałę o likwidacji gimnazjum. Po raz kolejny szkołę, która dla wsi ma kluczowe znaczenie, uchroniono przed niekorzystnymi zmianami i utrzymano w dotychczasowym kształcie.

Przypomnieć należy, że wiele trudu, ciężkiej pracy i własnych środków finansowych włożyli mieszkańcy Głojsc, by swym dzieciom zapewnić najlepsze warunki dla zdobywania wykształcenia. Dzieci i młodzież z Głojsc oraz pracujący tu nauczyciele korzystają z nowoczesnej szkoły, o dużych, jasnych, przestronnych salach lekcyjnych i holach, estetycznie wykończonych wnętrzach. Przy szkole, dla najmłodszych, wykonano piękny plac zabaw. Rozpoczęto budowę sali gimnastycznej.

Stąd tak zdecydowany sprzeciw budzi próba degradacji tego, co wypracowano w znacznej mierze bez niczyjej pomocy. Mieszkańcy nie widzą powodu i nie znajdują usprawiedliwienia dla szukania oszczędności w Głojscach, gdy wielomilionowe inwestycje prowadzone są w innych miejscowościach gminy. Takie działania odbierane są jako krzywdzące i niesprawiedliwe.

Obecnie w Głojscach odetchnięto z ulgą, gimnazjum publiczne zostaje. Tematy związane ze szkołą mogą jednak powracać jak bumerang.

Zobacz też: