Głojsce

Remont i rozbudowa kościoła parafialnego w Głojscach

Kościół w Głojscach Kościół w Głojscach

„Z czcią całuję też próg domu Bożego - wadowickiej fary, a w niej chrzcielnicę, przy której zostałem wszczepiony w Chrystusa i przyjęty do wspólnoty Kościoła. W tej świątyni przystąpiłem do pierwszej spowiedzi i komunii św. Tu byłem ministrantem. Tu dziękowałem Bogu za dar kapłaństwa i - już jako arcybiskup krakowski - tu przeżywałem swój srebrny jubileusz kapłański. Ile dobra, ile łask wyniosłem z tej świątyni i z tej parafialnej wspólnoty, wie jedynie Ten, który jest Dawcą wszelkich łask. Jemu też, Bogu w Trójcy Jedynemu, oddaję dziś chwałę na progu tego kościoła.”

Jan Paweł II, Wadowice 16 czerwca 1999 r.

Świątynia jest sercem parafii, bliskim każdemu. Za największym z Polaków można powtórzyć bardzo podobnie (choć każdy nieco inaczej) przytoczone powyżej słowa w odniesieniu do swojego kościoła parafialnego.

Parafialna świątynia w Głojscach została wzniesiona czterdzieści lat temu. Budowa miała miejsce w trudnych czasach walki z Kościołem, gdy komunistyczne władze utrudniały prowadzenie prac, gdy budowniczych szykanowano, zastraszano.

Od kwietnia 2010 roku trwają prace związane z remontem i rozbudową kościoła, do których parafia przygotowywała się od kilku lat. Do sierpnia 2010 wykonano fundament i betonowe filary, na których wspiera się dach. Prace przy wymianie dachu miały miejsce wiosną i latem 2011 roku. Końcem stycznia 2012 roku przystąpiono do kolejnego etapu prac - najpierw skuto stare tynki wewnątrz kościoła. W czerwcu kościół był już otynkowany wewnątrz, wstawiono również witraże. W tym czasie Msze św. odbywały się najpierw w budynku Domu Ludowego, następnie w szkole. Do połowy sierpnia 2012 r. wykonano sufit oraz pomalowano ściany, zawieszono nowe stacje Drogi Krzyżowej. Przed kościołem stanął stalowy Krzyż – przygotowany z okazji 40-lecia istnienia parafii Głojsce. W październiku 2012 r. trwały prace przy ociepleniu i wykonaniu elewacji kościoła. W Prezbiterium umieszczono Krzyż. W kolejnych latach wykonywano systematycznie kolejne kroki, przy upiększaniu wnętrza: ołtarze boczne, ołtarz główny, ambonę, tabernakulum. W Prezbiterium umieszczono figury Jana Pawła II oraz św. Józefa (wcześniej postać Opiekuna Świętej Rodziny znajdowała się w ołtarzu bocznym). Wymienione zostały ławki. Latem 2015 roku Msze św. ponownie odbywały się w Domu Ludowym – w tym czasie w kościele wykonana została nowa posadzka.

W trudzie, w pocie czoła zrobiono już bardzo wiele. To, co tak cieszy nasze oczy nie byłoby możliwe bez poświęcenia i wysiłku wielu ludzi dobrej woli i bez ofiarności parafian. Zaangażowany całym sercem w dzieło remontu świątyni jest ksiądz proboszcz Janusz Kunior, wspierany w sprawach organizacyjnych przez radnych parafialnych. Parafianie angażują się każdy w miarę swoich możliwości: trudem pracy, finansowo oraz modlitwą.

Zobacz też:

Aktualizacja - sierpień 2015