Głojsce

Wyniki egzaminów gimnazjalnych 2015 w Gminie Dukla

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie opublikowała wyniki egzaminu gimnazjalnego, który odbył się w dniach 21-23 kwietnia 2015 r.

Egzamin podzielony był na trzy części:

  1. humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka ‎polskiego
  2. matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu ‎matematyki
  3. z języka obcego nowożytnego.‎

Niezmiennie od lat, największe problemy sprawia egzaminowanym część matematyczno-przyrodnicza - czy jest trudna możecie ocenić sami:

Głojsce na tle Gminy Dukla

W ostatnich latach uczniowie Gimnazjum w Głojscach osiągali dobre wyniki, w tym roku podtrzymują dobrą passę.

Tabela 1. Wyniki z poszczególnych części egzaminu gimnazjalnego 2015 w Gminie Dukla (wartości procentowe [%])

Gimanzjum uczniów średnia j. pol. hist. i wos mat. p. przyr. j. ang.
Jasionka 16 59.18 60.4 65 53 46.9 70.6
Dukla 72 58.84 63.9 59.9 54.8 48.5 67.1
Głojsce 13 58.04 63 66.8 51.2 50.5 58.7
Iwla 10 57.84 63.4 61.9 61 49.6 53.3
Tylawa 13 57.64 62.3 62 45.9 49.2 68.8
Równe 13 56.74 59.1 64.4 48.8 51.9 59.5
Wietrzno 6 56.64 59.9 66.2 50 48.8 58.3
Łęki Dukielskie 29 54.62 59.7 64.3 43.4 47.3 58.4

W szerszym kontekście

Tabela 2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w szerszym kontekście (wartości procentowe [%])

Obszar uczniów średnia j. pol. hist. i wos mat. p. przyr. j. ang.
Głojsce 13 58.04 63 66.8 51.2 50.5 58.7
Gmina Dukla 172 57.6 62.1 62.5 51.5 48.7 63.2
Powiat Krośnieński 1152 58.04 63.4 63.1 50.8 51 61.9
Miasto Krosno 487 65.94 69.7 71.1 57.4 58.2 73.3
Polska 359k 58.2 62 64 48 50 67

Opracowanie na podstawie danych dostępnych na stronach: Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Zobacz też: