Głojsce

Wyniki egzaminu szóstoklasistów

Biskup Szóstoklasiści / źródło: Zdjęcia: Szkoła Podstawowa w Głojscach
Odwiedź też: spglojsce.pl

Szóstoklasiści z Głojsc poznali wyniki sprawdzianu. Uzyskali najepszy wynik w gminie Dukla.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki sprawdzianu szóstoklasistów, do którego przystąpiło w kwietniu ponad 344 tys. uczniów z całej Polski. Jego napisanie jest warunkiem ukończenia szkoły.

W tym roku sprawdzian został przeprowadzany według nowych zasad:

Zdecydowana większość uczniów wybrała język angielski – ponad 326 tys., drugi – język niemiecki zdawało niespełna 18 tys. szóstoklasisów.

W Głojscach do egzaminu przystąpiło 4 uczniów. Nasi szóstoklasiści z języka polskiego uzyskali 76,2%, z matematyki 71,3%, a z języka angielskiego 81,9%.

Tabela 1. Wyniki poszczególnych części egzaminu szóstoklasistów 2015 w Gminie Dukla (wartości procentowe [%])

Średnia razem [%] j. polski [%] matematyka [%] j. angielski [%] l. uczniów
Głojsce 76.47 76.2 71.3 81.9 4
Wietrzno 69.73 67.3 61.9 80 8
Łęki Dukielskie 65.83 67.9 61.3 68.3 12
Dukla 65.5 69.8 52.8 73.9 62
Jasionka 62.53 65.5 56.9 65.2 16
Iwla 61.63 72.6 49.2 63.1 12
Równe 61 67.9 51.3 63.8 16
Tylawa 51.63 58.2 50 46.7 13

Gmina Dukla 64 69 54 69 143
Polska 70.67 73 61 78 344 749

Zobacz też: