Głojsce

Widmo likwidacji szkoły w Głojscach?

Szkoła w Głojscach Szkoła w Głojscach

Jaka przyszłość czeka szkołę w Głojscach? To pytanie zadają sobie zaniepokojeni mieszkańcy, którzy obserwują wydarzenia ostatnich miesięcy.

W dniu 3 grudnia 2012 roku odbyło się w Głojscach zebranie, na którym Burmistrz Marek Górak zasięgnął opinii mieszkańców na temat przekazania prowadzenia szkoły podstawowej stowarzyszeniu – odpowiedzią na to pytanie był jednoznaczny sprzeciw wobec takiego rozwiązania, poparty szeregiem argumentów. Podobne zebrania odbyły się w Iwli i Wietrznie. W czasie spotkań grudniowych w szkołach wnioskowano wręcz o potrzebie przywrócenia funkcjonowania zlikwidowanych Zespołów Szkół Publicznych, a nie przekazywania szkół podstawowych stowarzyszeniom, gdyż doprowadzi to w konsekwencji do likwidacji tych placówek i degradacji życia w miejscowych społecznościach oraz nie zapewni wyrównywania szans edukacyjnych uczniom.

Na tym jednak nie koniec. Burmistrz w dniu 25.01.2013 r. zwrócił się z pismem do Związku Nauczycielstwa Polskiego (Zarząd Oddziału w Dukli) z pytaniem o opinię w sprawie przekazania szkoły w Głojscach, a także w Iwli i Wietrznie w drodze umowy osobie fizycznej lub osobie prawnej.

Opinia ZNP w sprawie przekazania szkół jest również jednoznacznie negatywna, wskazuje na możliwość likwidacji tych szkół. Poniżej zamieszczona jest pełna odpowiedź ZNP, wraz z uzasadnieniem.

Korespondencja Burmistrza Dukli Marka Góraka do ZNP Zarząd Oddziału w Dukli wraz z projektami uchwał w sprawie przekazania szkół:

Zobacz też: